Antal aktier och röster i Orexo

Uppsala, den 30 augusti 2013 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats på grund av konvertering av konvertibellån från Novo A/S och utnyttjande av teckningsoptioner.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 32.532.858 aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Juuel, finanschef / EVP och Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, e-post: henrik.juuel@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013, kl 16.30.