Orexos årsredovisning för 2011 offentliggjord

Orexos svenska årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.orexo.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Orexos hemsida under april månad.

För ytterligare information, kontakta:
Beata Augenblick, Investor Relations
Tel: 018-780 88 50
E-mail: beata.augenblick@orexo.com

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 kl 11.30.