Orexo utser Carl-Johan Blomberg till ny CFO

Uppsala, 31 augusti 2011 - Orexo AB (STO: ORX) utser Carl-Johan Blomberg till ny CFO med tillträde den 1 september. Carl-Johan Blomberg kommer att ha det övergripande ansvaret för bolagets ekonomifunktion, IR samt IT och kommer att ingå i ledningsgruppen.

Carl-Johan har mångårig och bred erfarenhet från ekonomi- och finansfunktioner från en rad olika branscher, såsom verkstad, elektronik och läkemedel. Han kommer närmast från en befattning som CFO på Micronic Mydata och har tidigare haft finanschefsbefattningar inom bland annat Alfa-Laval, Procordia och Pharmacia & Upjohn.

”Vi är mycket nöjda att ha rekryterat Carl-Johan som vår nya CFO. Han för med sig bred och gedigen erfarenhet och kommer att spela en viktig roll för vår framtida utveckling”, säger Anders Lundström, verkställande direktör för Orexo AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, VD Orexo AB
Tel: 070-667 22 66
E-post:
anders.lundstrom@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2011 kl 11.15.