Orexo:s valberedning inför årsstämman 2024

Uppsala, 26 oktober 2023 – Inför årsstämman 2024, som äger rum den 26 april, har en valberedning utnämnts. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som representerar cirka 35 procent av rösterna i bolaget baserat på den senast kända aktieägarinformationen. Valberedningen består av:

  • Henrik Kjaer Hansen, (valberedningens ordförande, utsedd av Novo Holdings A/S)
  • Claus Berner Møller, (utsedd av ATP) 1
  • Robert Florczykowski, (utsedd av Third Dot) 2
  • James Noble, (styrelseordförande i Orexo)

Valberedningen ska förbereda förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, eventuell ersättning för kommittéarbete och arvode till revisorn, samt principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Orexos hemsida, www.orexo.com. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till ir@orexo.com (ämne "Valberedning") senast den 24 februari 2024.

 

Orexo AB (publ.)

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: +46 (0)18 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

 

Om Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2022 till SEK 624 miljoner och antal anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedIn och YouTube.

 

[1] Danska Arbetsmarknadens Tilläggspension

[2] Third Dot:s aktieinnehav i Orexo är registrerat i en utländsk förvaltares namn, men har bekräftats av Euroclear via rösträttsregistrering inför den extra bolagsstämman den 26 oktober 2023, och uppgick till 705 421 aktier

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2023, kl 17.00.