Inbjudan till presentation av Orexos delårsrapport för kv 3 2023

Uppsala, 26 oktober, 2023 – Som tidigare kommunicerats publiceras delårsrapporten för tredje kvartalet, torsdagen den 2 november kl 8. Samma dag, kl 14, inbjuds analytiker, investerare, och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen, och CFO Fredrik Järrsten presenterar den senaste utvecklingen och håller en Q&A.

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen använd denna länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001503
Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet. 

För att delta via webcast: https://ir.financialhearings.com/orexo-q3-2023

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter/Presentationer. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo 
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2022 uppgick till SEK 624 miljoner och antalet anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedIn och YouTube.