Orexos valberedning inför årsstämman 2023

Uppsala – 17 oktober 2022 - Inför årsstämman den 18 april 2023 har en valberedning utsetts som består av samma medlemmar som inför årsstämman som hölls tidigare i år:

 

         Christian Salling, Novo Holdings A/S, valberedningens ordförande

         Claus Berner Møller, ATP

         Patrik Walldov, representant för Anders Walldov (inkl. indirekt innehav genom Brohuvudet AB)

         James Noble, styrelseordförande i Orexo

 

Aktieägarna som utsett medlemmarna av valberedningen representerar tillsammans 38 procent av rösterna per den 30 september 2022.

 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt principer för valberedningens sammansättning.

 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka email till ir@orexo.com (med rubriceringen ”Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 17 februari 2023.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)

 

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

 

email: ir@orexo.com

 

 


Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 m och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2022 kl 15.00 CET