Första patentet beviljat i Europa för Orexos adrenalinprodukt OX640

Uppsala 1 september 2022 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att det europeiska patentverket European Patent Office (EPO) beviljat det första europeiska patentet direkt relaterat till OX640, ett akutläkemedel med adrenalin för nasal administrering och som bygger på formuleringsplattformen amorphOX®.

 

Det nya patentet, EP 3 962 455 B1, skyddar OX640 i Europa till maj 2041. Orexo har lämnat in flera patentansökningar för andra marknader och avser kontinuerligt stärka patent-portföljen för OX640.

 

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, kommenterar: OX640 är en unik och innovativ ny produkt som ska användas för akut behandling vid allergiska reaktioner. Det gläder mig att innovationen nu erkänts av det europeiska patentverket, vilket är ett viktigt steg för att göra detta livräddande läkemedel tillgängligt för patienter i Europa. Förutom utmärkt stabilitetsdata, kliniska data vilket förväntas senare i år och en betydande marknadspotential, så är ett starkt patentskydd viktigt i våra diskussioner med potentiella partners för OX640”.

För ytterligare information kontakta:

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

 

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00

 

Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

 

E-mail: ir@orexo.com

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 m och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2022, kl 8.00 CET.