Inbjudan till presentation av Orexos delårsrapport för kv 2, den 14 juli kl 14

Uppsala, 6 juli, 2022 – Som tidigare kommunicerats publiceras rapporten för andra kvartalet torsdagen den 14 juli kl 8. Samma dag, kl 14, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar den senaste utvecklingen. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan även skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11, vilka beroende av tid kommer lyftas på mötet alternativt besvaras via email.

För att delta vänligen se nedan.

https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2022/register

Telefon nr: SE: 08 566 42 704 UK: +44 333 300 9263 US: +16 467 224 956

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter, Presentationer

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00

Email: ir@orexo.com

Om Orexo 
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området sjukdomar som är relaterat till läkemedels- och drogmissbruk samt psykisk ohälsa. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 m och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube