Inbjudan till presentation av Orexos delårsrapport för kv 4, den 27 januari kl 14

Uppsala, 20 januari, 2022 – Som tidigare kommunicerats publiceras rapporten för fjärde kvartalet, som också innehåller bokslutskommunikén för helåret 2021, torsdagen den 27 januari kl 8. Samma dag, kl 14, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD, Nikolaj Sørensen, CFO, Joseph DeFeo och SVP & Head of R&D, Robert Rönn, presenterar den senaste utvecklingen. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan även skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.

För att delta vänligen se nedan.

Länk: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q4-2021

Telefon nr: SE: 08 505 583 74, UK: +44 333 300 9263, US: +1 646 722 4902

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter, presentationer 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Orexo AB (publ) 
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com 

Om Orexo  
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala. 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube