Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel baserat på nya amorphOX™ plattformen

  • Pipeline breddas med ett nasalt adrenalinläkemedel som möter ett globalt och växande medicinskt behov
  • Om läkemedlet godkänns ges viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, vilket är avgörande vid akuta situationer
  • Partnerskap för utveckling och kommersialisering kommer övervägas

Uppsala 2 december 2021 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att bolaget har startat ett nytt läkemedelsutvecklingsprojekt, OX640, en nasal adrenalinprodukt för akut behandling av allergiska reaktioner.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, ett globalt och växande hälsoproblem. Marknadens storlek överstiger idag USD 2 miljarder och förväntas visa fortsatt stark tillväxt under de kommande åren[1]. Marknaden domineras idag av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin, även om nya administrationsalternativ är under utveckling.

Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning, vilket är anledningen till att dagens kommersiella adrenalinprodukter har begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden.

OX640, som är baserad på Orexos egenutvecklade Drug Delivery plattform amorphOX™, visar lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Utöver att ge patienter ett bekvämare och nålfritt alternativ till de autoinjektorer som idag finns på marknaden kan en ökad flexibilitet i fråga om hantering och lagring ge betydande fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, kommenterar: “Vår nyligen offentliggjorda plattform amorphOX™ har gjort det möjligt för oss att starta utvecklingen av en differentierad adrenalinprodukt med betydande kommersiell potential. Hittills tillgänglig data indikerar att vi kan utveckla en produkt med verkliga och meningsfulla förbättringar jämfört med de produkter som finns på den globala marknaden idag. OX640 har potential att förändra adrenalinmarknaden genom att erbjuda nasal administrering och mindre stränga krav på hantering och lagring. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen av OX640 och att undersöka potentiella partnerskap för utveckling och kommersialisering”.

Projektets utveckling, både kliniskt och regulatoriskt, har diskuterats i samråd med amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. I nuläget sker optimering av formuleringen för OX640 och en första explorativ human klinisk farmakokinetikstudie förväntas utföras under andra halvåret 2022. Resultaten från studien är avgörande för den slutliga utvecklingsplanen liksom tidsramarna.
Orexo kommer dessutom kunna dra nytta av investeringar och lärdomar från projekten OX124 och OX125 (akutläkemedel vid överdoser) i den fortsatta utvecklingen och kommersiella tillverkningen av OX640.

Orexo kommer att överväga rätt partnerskapsstrategi för produkten och utvärdera möjligheterna till partnerskap kring utveckling och kommersialisering under 2022.

För ytterligare information kontakta:

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

 

Robert Rönn, Forskningschef

 

Tel: 018 780 88 00

 

Tel: 018 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

E-mail: ir@orexo.com

 

 

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

 

Om amorphOX™

Orexos egenutvecklade Drug Delivery plattform amorphOX™ är ett pulver bestående av partiklar som byggs upp med hjälp av en unik kombination av ett läkemedel, bärarmaterial och, när så är lämpligt, andra ingredienser. Partiklarna presenteras som en amorf sammansättning av de olika ingredienserna som ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet liksom snabb upplösning. Teknologin fungerar för ett brett spektrum av aktiva ingredienser och har validerats i flera kliniska prövningar i människa och demonstrerat snabb och omfattande exponering av läkemedlet.

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube 

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2021, kl 8.00 CET.

[1] https://www.biospace.com/article/epinephrine-market-size-to-reach-usd-4-76-billion-in-2028-says-reports-and-data/?keywords=adrenalin+market

Images
amorphox pos Orexo amorphOX techknology