Orexo informerar om den nya egenutvecklade plattformen för läkemedelsformulering – amorphOX™

 

  • amorphOX™ är en ny och innovativ plattform för läkemedelsformulering (Drug Delivery) som kan användas för att utveckla högt differentierade produkter med olika aktiva substanser och administrationsvägar
  • amorphOX™ plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, vilket vanligtvis är ett betydande problem för amorfa läkemedelsberedningar
  • Utvecklingen av produkter baserade på amorphOX™ plattformen kommer att genomföras av Orexo eller i samarbete med andra läkemedelsbolag               

Uppsala - 26 november 2021 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) informerar idag om sin nya egenutvecklade Drug Delivery plattform, amorphOX™, en ny och innovativ pulver-baserad teknologi med betydande potential. Flera nya patentansökningar gällande amorphOX™ har nu lämnats in, vilka förväntas skydda teknologin fram till 2042.

amorphOX™ pulverteknologi består av partiklar som byggs upp med hjälp av en unik kombination av ett läkemedel, bärarmaterial och, när så är lämpligt, andra hjälpsubstanser. Partiklarna presenteras som en amorf sammansättning av de olika ingredienserna som ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, vilket vanligtvis är ett betydande problem för amorfa läkemedelsberedningar.

amorphOX™ plattformen har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedels-produkter som använder amorphOX™ uppvisar nästan omedelbar upplösning också i mycket små mängder vätska, vilket gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Snabb upplösning av läkemedel ger viktiga möjligheter till exempel för utveckling av läkemedel som kräver snabb verkan.

amorphOX™ plattformen har validerats i flera in vivo studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och demonstrerat snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. Plattformen tolereras väl samt visar låg variabilitet mellan individer. Orexos första produkt baserad på amorphOXTM plattformen, OX124 – en räddningsmedicin för överdos - har visat överlägsna pharmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 kommer att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering.

Utvecklingen av produkter baserade på amorphOX™ plattformen kommer att genomföras av Orexo eller i samarbete med andra läkemedelsbolag.

Robert Rönn, forskningschef vid Orexo AB, kommenterar: ”Under de senaste åren har Orexo tagit viktiga steg för att fortsätta bana väg för skalbara teknologier som kan bidra till att utveckla högt differentierade läkemedel för behandling av stora medicinska behov. Utvecklingen av en egen Drug Delivery-plattform baserad på en amorf läkemedelskomposition som uppvisar anmärkningsvärd god kemisk och fysikalisk stabilitet är en betydande innovation av Orexos forskare och en möjlighet för oss att fortsätta utveckla förbättrade läkemedel”.

För mer information, vänligen kontakta:

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

 

Robert Rönn, forskningschef

 

Tel: 018 780 88 00

 

Tel: 018 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

E-mail: ir@orexo.com

 

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2021, kl 8.00 CET.

 

Images
amorphox pos Orexo amorphOX techknology