Orexos partner Gesynta Pharma rapporterar framsteg i fas 2-studien för OX-MPI och lämnar in IND-ansökan till FDA

Uppsala 14 juni 2021 – Orexos partner Gesynta Pharma meddelar idag att mer än hälften av patienterna rekryterats till den pågående fas 2-studien för läkemedelskandidaten OX-MPI (GS-248). Gesynta Pharma, som äger alla rättigheter till utvecklingsprojektet siktar på att utveckla en behandling för systemisk skleros. Top-line data från studien förväntas under första kvartalet 2022. Samtidigt har en IND (Investigational New Drug Application) lämnats in till USA:s läkemedelsmyndighet FDA.

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som orsakar svåra skador i kroppens minsta blodkärl, vilket kan leda till kraftigt nedsatt organfunktion och begränsad livskvalitet. Studien syftar till att utvärdera säkerhetsprofilen för OX-MPI (GS-248) och dess effekt på Raynaud-attacker och perifert blodflöde i patientgruppen. Studien omfattar cirka 80 patienter och resultatet kommer att utgöra underlag för framtida kliniska prövningar inom systemisk skleros och potentiellt andra inflammatoriska sjukdomar.

För mer information, vänligen se bifogat pressmeddelande från Gesynta Pharma.

Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com