Orexo fortsätter stärka patentskyddet för ZUBSOLV® med två nya patent

Uppsala - 2 juni, 2021 – Orexo AB (publ), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att
US Patent and Trademark Office (USPTO) har beviljat ytterligare två patent för ZUBSOLV®, Orexos sublinguala buprenorfin/naloxon läkemedel för behandling av opioidberoende.

De nya amerikanska patenten, med patent nr 11,020,387 och 11,020,388, löper fram till september 2032. Orexo kommer nu ha nio patent för ZUBSOLV® som är listade i Orange Book.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef kommenterar: ”Jag är glad att USPTO, genom att bevilja två nya patent som ytterligare stärker patentportföljen för ZUBSOLV®, fortsätter att se det unika i teknologin bakom läkemedlet. Ett omfattande patentskydd är en viktig hörnsten för att upprätthålla ZUBSOLVs starka vinstbidrag och för att få det att växa över tid, vilket är ett av våra viktigaste mål för bolagets långsiktiga tillväxt ”.

För ytterligare information, kontakta:

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag USA-marknaden för buprenorfin-/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Orexos totala nettoomsättning 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2021, kl 8.00 CET.