Orexo fortsätter stärka patentskyddet för ZUBSOLV®

Uppsala - 17 mars, 2021 – Orexo AB (publ), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att
US Patent and Trademark Office har beviljat ytterligare ett patent, US 10,946,010, för ZUBSOLV®, vilket ytterligare stärker bolagets portfölj för immateriella rättigheter. ZUBSOLV® är Orexos sublinguala buprenorfin/naloxon läkemedel, för behandling av opioidberoende.

Det nya patentet som skyddar ZUBSOLV® i USA, och löper fram till september 2032, kommer bli det sjunde patentet som är listat i Orange Book för ZUBSOLV®.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef kommenterar: ”Jag är glad över att vi fortsätter att stärka vår patentportfölj som skyddar ZUBSOLV®. Styrkan i våra patent är det som i själva verket gör det möjligt för oss att fokusera på den viktiga uppgiften att förbättra livskvaliteten hos patienter som är i stort behov av behandling inom områdena mental ohälsa och beroendesjukdomar. Ett starkt patentskydd är ryggraden i vår verksamhet och ger oss en stabil grund i arbetet med att fortsätta utveckla nya innovativa produkter till förmån för patienter och samhällen”.

För ytterligare information, kontakta:
 

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com E-mail: ir@orexo.com
 

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag USA-marknaden för buprenorfin-/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Orexos totala nettoomsättning 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2021, kl 8.00 CET.