Orexo börjar testa modia™ på patienter i samarbete med ApexB.io och Magellan Rx Management

  • Covid-19 pandemin har belyst det akuta behovet av ytterligare resurser för att förhindra dödsfall på grund av överdos, som nått en rekordnivå med en ökning på 21 procent1
  • Läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende kräver en kombination av läkemedel och terapi, där tillgång till och kvalitet på rådgivning och psykosocialt är ett av de främsta hindren för framgångsrik behandling
  • modia™ kan hjälpa personer med opioidberoende genom att ge tillgång till evidensbaserad digital terapi som bygger på kognitiv beteendeterapi

Uppsala - 10 februari 2021 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att bolaget kommer att samarbeta med ApexB.io och Magellan Rx Management för att främja kunskap kring användningen av modia™, en digital terapi för opioidberoende, genom att etablera en ny behandlingsmodell baserad på data och kunskap från klinisk praxis. modia™ ger tillgång till skräddarsydd interaktiv psykoterapi genom mobila enheter eller datorer.

Samarbetet kommer att ge ytterligare data om behovet av ett lättillgängligt behandlingsalternativ för opioidberoende. Behovet av behandlingsalternativ är stort och Centers for Disease Control and Prevention efterlyste nyligen utökade insatser för förebyggande av dödsfall orsakade av överdoser under Covid-19 pandemin. I USA har över 83 000 dödsfall inträffat på grund av överdoser, en ökning på 21 procent vilket är den högsta ökningen någonsin under en 12-månadersperiod.2

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef kommenterar: ”Vi grundade vårt beslut att satsa på digitala terapier efter feedback från läkare och betalare om den bristande tillgången till psykologiskt stöd för patienter som förskriver ZUBSOLV® eller liknande produkter. Avtalet med en grupp av ledande betalare för att samla kunskap från klinisk praxis med patienter som använder modia™ i kombination med buprenorfinläkemedel vittnar om det genuina intresse som finns för att göra nya behandlingsverktyg tillgängliga. Att bevisa det kliniska värdet av modia™ är kritiskt för att säkerställa att patienterna får den hjälp och återhämtning de behöver och för att förverkliga den fulla kommersiella potentialen hos modia™”.


”Covid-19 pandemin har haft en mycket stor påverkan på användningen av opioider i USA och antalet dödsfall vid överdoser har accelererat under det senaste året”, säger Dennis Urbaniak, Executive Vice President Digital Therapeutics, Orexo US”. Det är vår plikt att göra allt i vår makt för att snabbt ta modia™ till marknaden, tidigare än vi planerade initialt, så att vi kan bidra till att rädda liv. Vi är tacksamma över samarbetet med ApexB.io och Magellan Rx Management som är beredda att hjälpa oss att göra just detta”.


En kombination av läkemedel och terapi, eller läkemedelsassisterad behandling, rekommenderas för personer med opioidberoende, men endast 36 procent av vårdgivarna rapporterar ha tillgång till tillräckligt antal psykologer och terapeuter.
3 modia™ har utvecklats för att bidra till att fylla vårdgapet genom att ge tillgång till en högkvalitativ evidensbaserade terapibehandling som bygger på kognitiv beteendeterapi och andra effektiva psykoterapeutiska metoder.


Förra året inledde Orexo lanseringen av ytterligare två digitala terapier, deprexis® och vorvida®, som riktar sig mot depression respektive alkoholmissbruk, som svar på ökad mental ohälsa under Covid-19 pandemin.


De första försäkringsbolagen har samtyckt till att bidra med patienter till prövningen och andra betalare förväntas komma med i framtiden. En bredare lansering förväntas för modia™ i USA under andra halvåret 2021.


För ytterligare information, kontakta:


Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef   Dennis Urbaniak, EVP Digital Therapeutics
Tel: 018 780 88 00   Tel: +1 (0)855 982 7658
E-mail: ir@orexo.com   E-mail: ir@orexo.com

 

Lena Wange, IR and Communications Director 
Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com


Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.


Om ApexB.io

ApexB.io är en mindre specialiserad konsultfirma som tillhandahåller strategisk rådgivning och analys till Life Science- och läkemedelsföretag för att bidra till att förstå patienters interaktion med sjuk- och hälsovården, genomföra forskning i klinisk praxis och uppnå optimal marknadstillgång. ApexB.io-teamet har expertis inom design och lansering av digitala behandlingslösningar som förbättrar de kliniska resultaten och förhöjer patienternas engagemang. Bolaget utnyttjar sin egenutvecklade plattform Curio för teknologiska ”End-to-End”-lösningar för digitala behandlingar, som ger arbetsflödesintegration och datainsamling. ApexB.io har flera samarbeten både inom industri och akademi för att genomföra studier i klinisk praxis som ger insikter i patienters interaktioner med sjuk- och hälsovården och kring otillfredsställda behov.


Om Magellan RX Management

Magellan Rx Management, en division av Magellan Health, Inc., formar framtidens apotek. Som nästa generations apoteksorganisation levererar vi meningsfulla lösningar till de människor vi bistår. Som pionjärer inom specialistläkemedel, branschledare inom Medicaid:s apoteksprogram och banbrytare inom hanteringen av apoteksförmåner samarbetar vi med våra kunder och medlemmar för att leverera förstklassiga upplevelser av hälso- och sjukvård.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2021, kl 8.00 CET.

[1] July 2019 – June 2020 vs. July 2018 – June 2019 (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm#dashboard)

[2] July 2019 – June 2020 vs. July 2018 – June 2019 (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm#dashboard)

[3] Researchers specifically surveyed physicians actively prescribing buprenorphine (N = 1174)