Inbjudan till presentation av Orexos Bokslutskommuniké 2020, inkl kv 4, den 28 januari kl 14

Uppsala, 15 januari, 2021 – Som tidigare kommunicerats publicerar Orexo 2020 års Bokslutskommuniké, inkl kv 4, torsdagen den 28 januari, kl 8.00. Samma dag, kl 14.00, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD, Nikolaj Sørensen, och CFO, Joseph DeFeo, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.00.

För att delta vänligen se nedan.

https://tv.streamfabriken.com/orexo-q4-2020

Telefon nr: SE: 08 505 583 58, UK: +44 3 333 009 267 US: +1 8 332 498 403

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida under Investerare/Rapporter, presentationer och audiocasts.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo  
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet ZUBSOLV®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.