Inbjudan till presentation av Orexos delårsrapport kv 3 2020, den 4 november kl 14

Uppsala, 26 oktober, 2020 – Som tidigare kommunicerats publicerar Orexo delårsrapporten för kv 3 2020, onsdagen den 4 november, kl 8.00. Samma dag, kl 14.00, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD, Nikolaj Sørensen, och CFO, Joseph DeFeo, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.00.

För att delta vänligen se nedan:

Videolänk: https://financialhearings.com/event/12771
Telefon nr för att delta i Q&A: SE: 08 566 42 651, UK: +44 333 300 90 31, US: +1 833 526 83 97

Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo  
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet ZUBSOLV®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.