Inbjudan till presentation av Orexos delårsrapport kv 2 2020, den 16 juli kl 15

Uppsala, 8 juli, 2020 – Som tidigare kommunicerats publicerar Orexo delårsrapporten för kv 2 2020, torsdagen den 16 juli, kl 8.00. Samma dag, kl 15.00 (en timma senare än normalt), inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD, Nikolaj Sørensen, och CFO, Joseph DeFeo, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.00.

För att delta vänligen se nedan.

https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2020

Telefon nr: SE: 08 566 427 06 UK: +44 33 330 090 32 UK: 1 833 526 8347

Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)

Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00
Email: 
ir@orexo.com

Om Orexo  
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet ZUBSOLV®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.