Inbjudan att delta i en telekonferens idag kl 13.30 - Plan för kommersialisering av DTx i USA

Uppsala, 2 juli, 2020 – Till följd av att bolaget idag meddelar att USA-lanseringen av deprexis® och vorvida® inletts och beslutet att tidigarelägga lanseringen av det samlade digitala erbjudandet, inkl OXD01, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en telefonkonferens idag kl 13.30. Då kommer Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, och Dennis Urbaniak, EVP Digital Therapeutics, ge en kort presentation av kommersialiseringsplanerna för de digitala terapierna och svara på frågor. Frågor kan också skickas in i förväg till ir@orexo.com, senast klockan 11.00. Se information nedan om hur du deltar.

För att ringa in: SE: 08 566 42 707, UK: +44 33 330 09 271, US: +1 83 382 305 86 (ingen kod behövs)

Internet länk: https://tv.streamfabriken.com/2020-07-02-orexo-pressconference

Presentationen kommer gå att ladda ner från bolagets hemsida cirka en timma innan presentationen börjar via, https://orexo.se/sv/investerare/rapporter-presentationer-och-audiocasts/

För ytterligare information vänligen, kontakta:

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00

Email: ir@orexo.com