Orexos partner Gesynta Pharma rapporterar positiva resultat från fas 1 studie med OX-MPI

Uppsala – 15 maj, 2020 – Orexo´s partner, Gesynta Pharma, rapporterar idag positiva resultat från en klinisk fas 1 studie med OX-MPI (GS-248). Gesynta Pharma, äger rättigheterna till OX-MPI (GS-248), och målet är att utveckla en behandling av mikrovaskulär sjukdom i samband med kroniska inflammatoriska sjukdomar. Studiens syfte var att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik för OX-MPI (GS-248) efter enstaka och upprepade doser till friska försökspersoner.

Resultatet stödjer fortsatt klinisk utveckling med OX-MPI (GS-248) och planeringen av en klinisk fas 2 studie har påbörjats.

Studien kommer presenteras på EULAR-kongressen (e-kongress) den 3-6:e juni.

Gesynta Pharmas pressmeddelande kan läsas i sin helhet i bifogad PDF.