Orexo har återköpt 14 procent av egna utestående företagsobligationer

Uppsala – 25 mars, 2020. Orexo AB (publ) har återköpt 14 procent av bolagets, egna, utestående, icke säkerställda, företagsobligationer till ett nominellt belopp om SEK 40.500.000 genom flera köp i marknaden. Återköpet avser obligationer med ISIN SE0010494450, vilka har ett utestående nominellt belopp om SEK 292.500.000, inklusive den av Orexo återköpta volymen.

 

De icke säkerställda företagsobligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3 månader plus 4,50 procent och förfaller i november 2021. Det genomsnittliga volymvägda återköpspriset motsvarar 97,26 procent av företagsobligationernas nominella belopp.

 

Syftet med återköpet är att optimera Orexos kapitalstruktur, säkerställa en bra placering av Orexos likviditet och dra nytta av den, för närvarande starka, amerikanska dollarn. Återköpet har möjliggjorts genom Orexos starka kassaposition och att den allra största delen av bolagets likvida medel är placerade i amerikanska dollar. Efter återköpet uppgår Orexos innehav av egna icke säkerställda företagsobligationer till ett nominellt belopp om SEK 40.500.000.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Orexo AB (publ.)                   

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef                             

Tel: 018 780 88 00                                                                                               

Email: ir@orexo.com                                                                                         

 

Lena Wange, IR & Communications Manager

Tel: 018 780 88 00

Email: ir@orexo.com

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 

För mer information om Orexo och kapitalmarknadsdagen, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter (#OrexoCMD20), @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020, kl 21:00.