På kapitalmarknadsdagen idag presenterar Orexo försäljningspotentialen för sina läkemedelsprojekt och digitala terapier

Uppsala – 17 mars, 2020. Orexo AB (Publ), arrangerar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm och då kommer bolaget presentera sin tillväxtstrategi, utvecklingsportfölj och satsningen inom digitala terapier.

Under presentationen av utvecklingsprojekten kommer bolaget att informera om marknadsdynamik, konkurrenter och försäljningspotential i USA fördelat per utvecklingsprojekt:

  • OX124, en kraftfull behandling mot överdos med opioider, inklusive syntetiska opioider som fentanyl. OX124 förväntas ha en försäljningspotential på USD 70 miljoner – USD 110 miljoner.
  • OX125, en behandling mot överdos med opioider. OX125 har en exceptionell lång halveringstid vilket är fördelaktigt i särskilda situationer som för patienter med lång resväg till vård, patienter som överdoserar med långtidsverkande opioider och vid terrorism där opioider förekommer. OX125 förväntas ha en försäljningspotential på USD 40 miljoner – USD 60 miljoner.
  • OX338, är ett smärtlindrande läkemedel utan opioider, men med effekt på samma nivå som morfin, för behandling av akut smärta (max 5 dagar) utan risk att skapa ett beroende. OX338 förväntas ha en försäljningspotential på över USD 100 miljoner.

Under presentationen av de digitala terapierna kommer bolaget förklara vilken roll digitala terapier kan få inom hälso- och sjukvården. Bolaget kommer presentera hur de två digitala terapierna från Orexo har potential att signifikant förbättra behandlingsresultaten för patienter som har problem med alkohol eller är beroende av opioider. Avslutningsvis kommer bolaget kommentera företagets kommersialiseringsstrategi, prissättning, konkurrenter samt försäljningspotential för vorvida® och OXD01:

  • vorvida® är en helautomatiserad digital terapi som vetenskapligt har bevisats minska bekymmersam alkoholkonsumtion hos vuxna. vorvida® förväntas ha en försäljningspotential på USD 120 miljoner – USD 200 miljoner.
  • För att förskriva Zubsolv® och andra läkemedelsbehandlingar mot opioidberoende kräver myndigheterna i USA att patienterna har tillgång till psykosocial behandling. OXD01 kommer ge förskrivarna möjlighet att erbjuda detta digitalt 24/7. OXD01 förväntas ha en försäljningspotential på USD 150 miljoner – USD 225 miljoner.

Orexo kommer också kommentera hur bolaget påverkas av COVID-19 inom områdena forskning, tillverkning och försäljning samt finansiell påverkan. Under förutsättning att de nuvarande restriktionerna kring COVID-19 minskar under våren anser bolaget att effekterna är begränsade. Orexo arbetar med samarbetspartners i samtliga delar av bolaget vilket kan ge oväntade implikationer och förseningar, t ex inom utvecklingsprojekten.  

För att öka tillgången till vår kapitalmarknadsdag håller vi också en telefonkonferens som öppnas när programmet börjar kl 13:30, vilket innebär att det också går bra att ställa frågor. För att delta vänligen se nedan:

Telefon: SE: 08 505 583 65, UK: +44 33 330 09 264, US: +1 646 722 49 56

Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-cmd-2020

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ.)                   

Nikolaj Sørensen, President and CEO      

Tel: +46 (0)18 780 88 00                                                          

E-mail: ir@orexo.com                                                                                        

Lena Wange, IR and Communications Manager

Tel: +46 (0)18 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 128. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020,

kl 08:00.