Inbjudan till att delta i Orexos kapitalmarknadsdag via telefonkonferens

Uppsala - 12 mars, 2020 - Som tidigare kommunicerats bjuder Orexo in investerare, analytiker och media att delta i bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm den 17 mars, på Helio GT30, Grev Turegatan 30. Eftersom våra anställdas och besökares hälsa är av yttersta vikt följer bolaget dagligen folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av COVID-19. Samtidigt har förbud införts för resor som inte är affärskritiska vilket innebär att våra amerikanska kollegor som ska presentera kommer göra detta virtuellt från kontoret i USA.

För dem som planerar delta på plats ber vi er vänligen ta del av vår besökspolicy som anges i slutet av det här pressmeddelandet.

För att öka tillgången till vår kapitalmarknadsdag håller vi också en telefonkonferens som öppnas när programmet börjar kl 13.30, vilket innebär att det också går bra att ställa frågor. För att delta vänligen se nedan:

Telefon: SE: 08 505 583 65, UK: +44 33 330 09 264, US: +1 646 722 49 56

Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-cmd-2020

Dagens agenda visas nedan och för att anmäla att ni deltar på plats vänligen använd denna länk

https://financialhearings.com/event/12588/register/live_event 

Tid Ämne eller aktivitet Presentatör
13:00 – 13.30 Registrering och kaffe  
     
Del 1 – Tillväxtstrategi
13:30 – 13:45  Strategi för tillväxt på kort och lång sikt  Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef .
13:45 – 14:00  Tillväxt inom Zubsolv® franchise Robert DeLuca, President of
Orexo US Inc
     
Del 2 – FoU Pipeline - läkemedel
14:00 – 14:20  Pipeline med stor framtida potential Johannes Doll, EVP och
Chief Commercial Officer
14:20 – 14:25  Q&A  
14:25 – 14:35 Paus  
     
Del 3 – Digitala behandlingar (DTx)
14:35 – 15:05  DTx – nya frontlinjer inom patientvården
 
Dennis Urbaniak,
EVP Digital Therapeutics
15:05 – 15:40  GAIA – en global ledare inom digitala behandlingar Dr. Mario Weiss, CEO och grundare av GAIA AG
15:40 – 15:55 Q&A  
15:55 – 16:00 Sammanfattning Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
16:00 Mingel och buffé  

Robert Rönn, VP och Head of R&D, och Mike Sumner, Chief Medical Officer, kommer att delta i frågestunderna.

Om ytterligare förändringar sker i anslutning till kapitalmarknadsdagen kommer detta kommuniceras.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)               

Lena Wange, IR och Communications Manager          

Tel: 018 780 88 00                                                                              

E-post: ir@orexo.com                                                                         

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 128. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo och kapitalmarknadsdagen, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter (#OrexoCMD20), @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Besökspolicy Orexos kapitalmarknadsdag

Av hänsyn till medverkande bolagsrepresentanter, besökare och gäster på kapitalmarknadsdagen, ber vi tillsvidare alla som uppfyller något eller några av nedanstående kriterier att avstå från att närvara:

– OM du har rest till, från eller via Kina, Hong Kong, Italien och Österrike (specifikt Tyrolen), Iran samt staden Daegu och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea de senaste 14 dagarna.

– OM du har eller har haft medlemmar i hushållet eller gäster till hushållet som har rest till, från eller via Kina, Hong Kong, Italien, Österrike (specifikt Tyrolien), Iran samt staden Daegu och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea de senaste 14 dagarna.

– OM du upplever influensa- eller förkylningsliknande symptom såsom feber, hosta, andningssvårigheter eller andfåddhet. Detta gäller även milda symptom.

Du som omfattas av något av kriterierna ovan rekommenderas istället att följa eventet på distans via den information som anges ovan i detta pressmeddelande.

En förebyggande åtgärd som vi vidtar är att vi undviker handskakningar på plats. Handsprit finns vid registrering och mingelyta. De allmänna råden för luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020, kl 17:30 CET.