Lovande resultat i human farmakokinetikstudie som utvärderat nya formuleringar av ketorolak för behandling av smärta

  • OX338 visade förbättrad biotillgänglighet och tolererbarhet jämfört med den kommersiellt tillgängliga referensprodukten
  • Ytterligare arbete krävs för att optimera produktens formulering

Uppsala - 29 januari, 2020. Orexo AB (publ.) rapporterar idag lovande resultat från företagets farmakokinetiska studie av OX338, som utvärderat nya formuleringar av ketorolak, ett icke-beroendeframkallande, antiinflammoriskt läkemedel ej innehållande steroider (NSAID) för behandling av smärta.

Orexos OX338-formuleringar visade förbättrad biotillgänglighet och tolererbarhet jämfört med den kommersiellt tillgängliga referensprodukten. Dessutom visade en av formuleringarna snabbare absorption, vilket kan vara fördelaktigt när snabb smärtlindring behövs. Samtidigt visade resultaten också att ytterligare formuleringsarbete behövs för att säkerställa optimala produktegenskaper innan man kan gå vidare till nästa steg i utvecklingsarbetet.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB kommenterar: “Opioidkrisen är ett allvarligt problem på global nivå och en viktig del av lösningen är att utveckla alternativ för att behandla smärta effektivt utan användning av opioider. På Orexo är vi mycket engagerade för att vara en del av den lösningen och vi tror att OX338 kan komma att spela en viktig roll både för att behandla smärta och för att minska det stora beroendet av smärtlindrande produkter som är baserade på opioider. Jag tycker att de lovande farmakokinetiska resultaten som vårt FoU-team har genererat är uppmuntrande och ser fram emot att utveckla läkemedelskandidaten vidare så att den blir tillgänglig för patienterna, där den behövs som mest”.

För många opioidberoende patienter startade beroendet sedan de förskrivits en opoidbaserad behandling för kortvarig smärtlindring, till exempel efter en olycka eller ett mindre medicinskt eller kirurgiskt ingrepp. Den tänkbara marknaden för OX338 är därför stor och växande, särskilt som behovet av effektiva alternativ till opioidbehandling ökar. Ketorolak är ett potent NSAID-läkemedel med smärtlindrande effekt jämförbar med många opioider som används för att hantera kortvarig smärta och skulle därför kunna bli ett mycket välbehövligt alternativ till opioidbaserade behandlingar.

Nästa steg för OX338 är att ytterligare optimera formuleringen för att säkerställa full kommersiell potential och att utveckla en registreringsstrategi för att på ett effektivt sätt ta produkten till marknaden i samråd med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

För mer information vänligen kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 00
E-post: ir@orexo.com

Lena Wange, IR och Communcations Manager

Tel: 018 780 88 00
E-post: ir@orexo.com

Om studien OX338-001

OX338-001 var en randomiserad, öppen cross-over studie med 20 friska frivilliga för att utvärdera biotillgängligheten hos ketorolak-formuleringar av OX338. Farmakokinetiken hos fem OX338 ketorolak-behandlingar jämfördes med en kommersiellt tillgänglig ketorolak-produkt som referens.

Om OX338 

OX338 är en ny tablettformulering av ketorolak utvecklad av Orexo för snabb absorption och effekt. Ketorolak är ett potent NSAID-läkemedel för kortvarig behandling av måttlig till måttligt svår smärta som kräver smärtlindring på opioidnivå. Till skillnad från opioider är ketorolak inte beroendeframkallande och kan inte missbrukas och kan ersätta eller begränsa användningen av opioider för sådana indikationer.

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2020 kl 8.00 CET