Inbjudan till presentation av Orexos bokslutskommuniké 2019 inkl kv 4, den 30 januari

Uppsala, 20 januari, 2020 – Som tidigare kommunicerats publicerar Orexo bokslutskommunikén 2019, inkl. kv 4, torsdagen den 30 januari, kl 8.00. Samma dag, kl 14.00, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD, Nikolaj Sørensen, och CFO, Joseph DeFeo, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.00.

För att delta vänligen se nedan.

https://tv.streamfabriken.com/orexo-q4-2019

Telefon nr: SE: 08 850 558 355 UK: +44 333 300 9031 US: + 1 646 722 4957.

Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Orexo AB (publ) 

Lena Wange, IR & Communications Manager 
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com 

Om Orexo  
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.