Orexos valberedning inför årsstämman 2020

Uppsala, 14 oktober 2019 - Inför årsstämman 2020 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 44 procent av antalet röster i bolaget baserat på aktieägarinformation per den 30 september, 2019.

I valberedningen ingår:

  • Christian Salling, Novo Holdings A/S, valberedningens ordförande
  • Björn Odlander, HealthCap
  • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
  • Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt principer för valberedningens sammansättning. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka email till ir@orexo.com (med rubriceringen ”Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 14 februari 2020.

Orexos årsstämma kommer hållas torsdagen den 16 april 2020 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärenden behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera email eller respektive brev med ”Årsstämma”) senast den 6 mars 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Joseph DeFeo, EVP och CFO                             Lena Wange, IR & Communications Manager                
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2019 kl 17.30 CET