Actavis gör intrång på Orexos långsiktiga patent ´330 för Zubsolv® i USA

Uppsala 11 januari 2019 – Orexo AB (publ.), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat mot opioidberoende och smärta, meddelar idag att distriktsdomstolen i Delaware, USA, utfärdat en dom, som innebär att Actavis generika på Zubsolv gör intrång på Orexos amerikanska patent 8,940,330. Domen går inte att överklaga och den förhindrar Actavis att kommersialisera de generika som gör intrång på Zubsolvs patent i USA, fram till och med den 18 september 2032.

Domen om intrång som nu fattats av distriktsdomstolen följer på beslutet som den amerikanska domstolen för överklagande lämnade den 10 september 2018, där patent ‘330 förklarades giltigt. Intrångsdomen gäller alla styrkor av Actavis generika på Zubsolv. Som ett resultat av den positiva domen avslutas Orexos tvister mot Actavis rörande de amerikanska patenten 9,259,421 och 9,439,900, som också skyddar Zubsolv i USA fram till och med den 18 september 2032.

Intrångsdomen avser inte tvisten mot Actavis där Orexo hävdar att Actavis generiska versioner av Suboxone och Subutex tabletter gör intrång på Orexos amerikanska patent 8,454,996.

”Beslutet var väntat, men jag är mycket glad att vi nu har en definitiv dom som förhindrar Actavis att kommersialisera sina generika på Zubsolv i USA fram till september 2032. Det har varit en extremt lång process och jag vill tacka mitt team, styrelsen och aktieägarna som aldrig tvivlat på att vi skulle gå segrande ur tvisten. Nu ser vi fram emot att fokusera på att expandera vår kommersiella plattform för att öka våra volymer och intäkter”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB.

För ytterligare information, kontakta:

Orexo AB (publ.)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef             Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2019 kl 08.00 CET