Överklagandedomstolen i USA avvisar Actavis begäran om omprövning av giltigheten av Zubsolvs patent

Uppsala – 30 november, 2018 – Orexo AB (publ.) meddelar idag att den amerikanska domstolen för överklagande har avvisat Actavis Elizabeth LLC (Actavis) begäran om omprövning av giltigheten av Zubsolvs USA patent 8,940,330.

Den 10 september, 2018, fastställde den amerikanska domstolen för överklagande giltigheten av Orexos Zubsolv® patent 8,940,330. Därmed undanröjdes ogiltighetsbeslutet som togs av distriktsdomstolen i Delaware i november 2016. Patent 8,940,330 skyddar Zubsolv till september 2032. Den 24 oktober 2018 begärde Actavis omprövning av överklagandedomstolens beslut, denna begäran har nu avvisats.

Orexo bjuder in till en kapitalmarknadsdag den 6 december, i Stockholm, och kommer där lämna mer information om bolagets strategi framåt, efter det positiva utfallet i patenttvisten mot Actavis. Agenda för dagen och information om registrering finns på Orexos hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Orexo AB (publ.)
Nikolaj Sørensen, President and CEO          Lena Wange, IR and Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo  

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl 08.00 CET