Orexo lämnar mer information om den förbättrade prissubventionen för Zubsolv® i USA 2018

Uppsala, 12 december, 2017 – Orexo AB (publ) meddelar idag mer detaljerad information kring den förbättrade prissubventionen för Zubsolv (buprenorfin och naloxone) sublingual tablett (CIII) i USA, från och med 1 januari 2018, och som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för tredje kvartalet 2017. Läkemedelslistorna för subventionerade läkemedel för 2018 har nyligen publicerats av samtliga försäkringsbolag vilket är anledningen till att Orexo kan lämna mer information om Zubsolvs position inför 2018.

Vid ingången av 2018 kommer Zubsolv ha en starkare prissubvention än någonsin i USA. I segmentet Commercial, privatfinansierad vård, kommer Zubsolv per 1 januari 2018 vara det läkemedlet med bäst prissubvention bland både patenterade produkter och generika med en täckning på 96 procent av patienterna. I det snabbt växande segmentet Public, statligt finansierad vård, har prissubventionen förbättrats betydligt, och täckningen har ökat från 28 till 43 procent av patienterna (från 1 juli 2018). Framgångarna förklaras framför allt av Zubsolvs rekommenderade position på CVS Caremarks lista (även kommunicerat i ett pressmeddelande den 2 augusti 2017) och av exklusiva fleråriga kontrakt med Humana Medicare Part D, Humana Commercial och Envision Rx Commercial.

Avtalet med Humana Medicare Part D är det första exklusiva kontraktet inom Medicare Part D, som växer snabbt inom segmentet Public, och är av stort värde för Orexo. Även Envision Rx, ett PBM (Pharmacy Benefit Manager) med stort inflytande över sina försäkringsbolag, har också gett Zubsolv exklusiv status på läkemedelslistan som vänder sig till deras kommersiella kunder. De nya exklusiva kontrakten motsvarar tillsammans 3 procent av den totala marknaden för buprenorfin/naloxone läkemedel. De exklusiva kontrakten är associerade med betydande rabatter och Orexos försäljning är beroende av den marknadsandel som Zubsolv kan uppnå inom respektive kontrakt samt varje enskild vårdgivares förmåga att få försäkringsbolag och patienter att använda Zubsolv.

Dessutom har Ohio FFS Medicaid, meddelat att Zubsolv kommer vara ett rekommenderat läkemedel tillsammans med ett annat patenterat läkemedel, medan generika och det tredje patenterade läkemedlet klassificeras som ej rekommenderat på deras lista. Idag representerar Ohio FFS Medicaid en liten andel av de totala buprenorfin/naloxon förskrivningarna i Ohios samlade Medicaid planer. Från 1 juli 2018 kommer däremot Ohio FFS Medicaid ta över kontrollen över delstatens samtliga Medicaid planer vilket innebär att Zubsolv som rekommenderat läkemedel får tillgång till ytterligare närmare 9 procent av den totala statligt finansierade marknaden och drygt 4 procent av den totala marknaden på nationell nivå för buprenorfin/naloxone läkemedel. Idag har generika en marknadsledande position i Ohios Medicaid planer och en stor andel av generikas ökning i marknadsandelar under 2017 på nationell nivå förklaras av deras starka utveckling i Ohio.

”Inför 2018 är jag stolt över att få lämna mer detaljer kring de avsevärda förbättringarna i Zubsolvs prissubvention. Vi har lärt oss att avtal med försäkringsbolag är nyckeln till ökad marknadsandel för Zubsolv och en viktig väg för att säkerställa att patienter får tillgång till Zubsolv. Med en accelererande opioidkris i USA är det viktigt att vi kan erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ som möjliggör finansiering så att allt fler patienter som lider av sitt opioidberoende får tillgång till behandling”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Orexo AB.

På hemsidan, www.orexo.com, finns även en intervju där Robert DeLuca, VD Orexo US Inc, kommenterar den senaste utvecklingen för Zubsolv och den accelererande opioidkrisen i USA.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december, 2017, kl 8:30 CET.