Orexo offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm

Uppsala – 30 november 2017 – Orexo AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 31 oktober 2017 att Bolaget framgångsrikt genomfört en emission av ett fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor, med en rörlig ränta om STIBOR 3m +4,50 procent (med kvartalsvis betalning i efterskott).

Bolaget avser att notera obligationerna på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Med anledning härav har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Första dag för handel med obligationerna på Nasdaq Stockholm avses vara den 1 december 2017.

Prospektet hålls tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Orexos hemsida (www.orexo.com) samt skickas till dem som begär det.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Juuel, EVP och CFO
tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com 

 

Lena Wange, IR & Communications Manager
tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november, 2017, kl 8:30 CET.