Orexo slutför förtida inlösen av utestående obligationslån

Uppsala – 22 november 2017 – Orexo AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget, i enlighet med Orexos pressmeddelande den 31 oktober 2017, har slutfört den förtida fullständiga inlösen av det befintliga obligationslånet (ISIN SE0005932159).

Inlösen genomfördes till ett belopp motsvarande 101 procent av det nominella beloppet (dvs. 1 010 000 kronor per obligation, där det nominella beloppet utgör 1 000 000 kronor) samt upplupen men obetald ränta från föregående ränteutbetalningsdag den 9 november 2017 till och med återbetalningsdagen den 22 november 2017. I samband med detta avnoteras obligationerna från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

 

Henrik Juuel, EVP och CFO
tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november, 2017, kl 8:30 CET.