Orexo emitterar obligationer om 325 miljoner kronor samt bekräftar att villkoret för förtida inlösen har uppfyllts

Uppsala – 31 oktober, 2017 – Orexo AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört en emission av ett fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor, med förfall i november 2021. Obligationslånet löper med en årlig, rörlig ränta om STIBOR 3m +4,50 procent (med kvartalsvis betalning i efterskott). Nettolikviden från emissionen kommer främst användas för att återbetala Bolagets utestående obligationslån samt till allmänna rörelsekapitaländamål. De nya obligationerna avses att emitteras den 13 november 2017.

Bolaget avser att notera de nya obligationerna på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Bolaget offentliggör härmed också att det villkor som uppställdes i Bolagets underrättelse om förtida fullständig inlösen av det befintliga obligationslånet (ISIN SE0005932159) har uppfyllts. Inlösen av det befintliga obligationslånet kommer därmed att genomföras enligt plan, den 22 november 2017. Avstämningsdagen infaller den 15 november 2017. För mer information, se Orexos pressmeddelande den 27 oktober 2017.

”Vi är mycket nöjda med investerarnas fortsatta intresse för Orexos obligationer. Obligationsemissionen stärker vår finansiella situation och möjliggör vårt fortsatta strategiarbete samt ger oss möjlighet att dra fördel av intressanta möjligheter på marknaden när de uppstår”, kommenterar Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef i Orexo AB.

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare åt Pareto Securities. Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare åt Orexo.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

 

Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.