Zubsolv® får prioriterad position på CVS Caremarks läkemedelslista för 2018

Uppsala, 2 augusti, 2017 – Orexo AB (publ) meddelar idag att Zubsolvs position på CVS Caremarks lista, med rekommenderade läkemedel för behandling av patienter som lider av opioidberoende, har ändrats från att vara exkluderad utan subvention till att bli subventionerad som en prioriterad produkt.

CVS Caremark, som är ett av de största så kallade Pharmacy Benefit Manager (PBM) i USA, har publicerat listan med rekommenderade läkemedel för sina kommersiella klienter (försäkringsbolag). Från och med 1 januari 2018 får Zubsolv en prioriterad position på CVS Caremarks rekommendationslista tillsammans med det marknadsledande patenterade läkemedlet och generika produkterna blir kvar i kategorin för generika. Positionen innebär att Zubsolv finns med på den nationella läkemedelslistan för nästan alla CVS Caremarks kommersiella klienter och omfattar över 25 miljoner människor. Dessutom innebär förändringen att Zubsolv ökar den obegränsade tillgången till Zubsolv till över 90 procent bland patienter med privatfinansierade vårdförsäkringar i USA inom det kommersiella segmentet.

Sedan den 1 januari 2016, då Zubsolv exkluderades från CVS Caremarks lista, har minskningen i den nationella marknadsandelen till följd av den förändrade positionen hos CVS Caremark uppgått till cirka 0,8 procentenheter. Genom den återtagna positionen som rekommenderat läkemedel kommer Orexo få möjlighet att konkurrera på lika villkor tillsammans med ett annat patenterat läkemedel med samma position på listan. Sedan listförändringen 2016 har många läkare och patienter ändå valt att vara lojala Zubsolv och behållit läkemedlet som deras förstahandsval bland patenterade produkter. Dessa patienter och läkares anförtroende skapar förutsättningar att ta tillbaka delar av de förlorade marknadsandelarna. Enligt det tidigare avtalet var Zubsolv det enda rekommenderade patenterade läkemedlet på CVS Caremarks lista. Eftersom det nya avtalet placerar Zubsolv i en prioriterad position tillsammans med ett annat patenterat läkemedel och att inget obligatoriskt läkemedelsbyte kommer förekomma förväntas den omedelbara effekten på marknadsandelen, i januari 2018, vara begränsad.

”Jag är mycket glad över den positiva nyheten att CVS Caremark än en gång valt Zubsolv som ett rekommenderat läkemedel för sina kommersiella klienter. Vi har hela tiden trott att vi skulle ha bra möjligheter att återta vår förlorade prioriterade position och tack vare mycket goda insatser från vår kommersiella verksamhet i USA har vi lyckats. För att kunna konkurrera på den amerikanska marknaden är prissubvention en central del i vår kommersiella strategi för att hjälpa patienter i den växande epidemin kring opioidberoende. Genom att Zubsolv finns med på CVS Caremarks rekommendationslista tar vi ett stort steg framåt för att vara tillgänglig för alla patienter med privat kommersiell försäkring, vilket förbättrar våra förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt för Orexo”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Orexo AB.

Orexos policy är att kommunicera kommersiella avtalsförändringar i samband med publicering av delårsrapporter. Med hänsyn till den omfattande påverkan på Orexos aktiekurs, till följd av meddelandet att exkludera Zubsolv från CVS Caremarks lista från och med 1 januari 2016, har beslut fattats om att göra ett undantag från policyn gällande kommunicering av ovan.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.