Inbjudan till presentation av Orexos delårsrapport kv 2 2017 den 11 juli

Uppsala, den 4 juli 2017 – Som tidigare kommunicerats publicerar Orexo delårsrapporten för andra kvartalet 2017, tisdagen den 11 juli, kl 8.00. Samma dag, kl 14.00, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en AudioCast inkluderande en web presentation där VD, Nikolaj Sørensen, och CFO, Henrik Juuel, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.00.

För att delta vänligen se nedan.
Internet länk: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2017
Telefon nr: (SE) +46 8 566 426 92, (UK) +44 20 300 89 807 or (US) +1 855 831 5945

En timma innan AudioCasten finns presentationsmaterialet tillgängligt på Orexos hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ.)

Lena Wange, IR   & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.