Orexo har genomfört ett program för återköp av obligationer

Uppsala, 20 februari, 2017 - Orexo AB (publ) meddelar att bolaget framgångsrikt genomfört ett program för återköp av obligationer på marknaden uppgående till ett nominellt värde om 59 MSEK. Återköpsprogrammet initierades den 8 februari, 2017, och slutfördes den 17 februari, 2017. Efter återköpen äger Orexo egna obligationer till ett nominellt värde om 158 MSEK.

I processen har Orexo assisterats av Pareto Securities och Danske Bank.

För mer information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, EVP and CFO Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel:   018 780 88 00 Tel:   018 780 88 00
Email: ir@orexo.com Email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

För mer information om Orexo vänligen se www.orexo.se eller följ oss på Twitter eller LinkedIn.
Mer information om Zubsolv i USA finns på www.zubsolv.com.