Orexo har genomfört ett program för återköp av obligationer

Uppsala, 21 december, 2016 - Orexo AB (publ) meddelar att bolaget framgångsrikt genomfört ett program för återköp av obligationer. Köpen uppgick till ett nominellt värde om 99 MSEK. Återköpsprogrammet initierades den 13 december, 2016, och slutfördes den 20 december, 2016. Efter återköpen uppgår utestående obligationer till 401 MSEK.

I processen har Orexo assisterats av Pareto Securities och Danske Bank.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, EVP and CFO Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel:   018 780 88 00 Tel:   018 780 88 00
Email: ir@orexo.com Email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

För mer information om Orexo vänligen se www.orexo.se eller följ oss på Twitter eller LinkedIn.
Mer information om Zubsolv i USA finns på www.zubsolv.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december, 2016, kl 08:00 CET.