Orexo välkomnar besked om ökad tillgång till behandling av opiatberoende i USA

Uppsala – 7 juli, 2016 – Orexo AB (publ) välkomnar att amerikanska administrationen igår aviserade att de ökar tillgången till behandling av opiatberoende i USA. Taket för hur många patienter en läkare får behandla per år höjs från 100 till 275, 30 dagar efter beslutet är infört i det så kallade ”Federal Register”. Vi ser också positivt på det starka stöd för beslutet som finns i den amerikanska kongressen och ser fram emot att kongressen tar beslut om en ny lag som kan förbättra tillgången till behandling ytterligare.

Drygt 5 miljoner amerikaner missbrukar opiater och minst 2 miljoner är opiatberoende. Idag behandlas cirka 650 000 med läkemedel som innehåller buprenorfin. Behandlingstaket är ett hinder för att få tillgång till kvalificerad läkarvård i flera delar av USA. För många har begränsningen i tillgång till behandling också resulterat i en ond cirkel där patienterna tvingas köpa behandling på gatan, i en missbrukarmiljö, vilket ökar risken för återfall och fortsatt missbruk.

Orexo är övertygad om att behandling av opiatberoende med läkemedel som innehåller buprenorfin ska förskrivas av läkare och vara en del av en behandlingsplan som också omfattar psykologisk och socialt stöd. Genom initiativet som kommunicerats, tar behandlingen av opiatberoende i USA ett viktigt steg för att öka tillgängligheten till behandling hos läkare som har adekvat utbildning och faciliteter att möta patienternas behov.

”Jag ser mycket positivt på initiativet som kommer göra en avsevärd skillnad för de som lider av opiatberoende och till och med rädda liv. För Orexo och produkten Zubsolv® är förändringen viktig för vår fortsatta ökning av försäljning och marknadsandel. Jag är stolt över de fina insatser som vårt USA team gjort på plats i Washington DC de senaste 12 månaderna. Teamet har stöttat lagstiftare och regeringen med information och kunskap som bidragit till beslutet som helt ändrar förutsättningarna för både patienter, läkare och Orexo”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Orexo AB.

För mer information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

För mer information om Orexo och Zubsolv® vänligen se www.orexo.se och www.zubsolv.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 8.00 CET.