Rättelse av pressmeddelande – delårsrapport – ZUBSOLV® guidning 2020

Uppsala, 4 november, 2020 - (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) I samband med publicering av delårsrapporten för kv 3 2020 gavs en uppdaterad guidning för helåret 2020. För ZUBSOLV® förväntas nettoförsäljningen för kv 4 2020 förbättras mot kv 3 2020 och för helåret förväntas nettoförsäljningen minska mot 2019. Guidning för nettoförsäljning och OPEX baseras på valutakursen per 30 september 2020. Denna information ersätter motsvarande som angavs i delårsrapporten publicerad kl 8.00 idag.

För ytterligare information, kontakta:
Orexo AB (publ.)                   
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef                            
Tel: 018 780 88 00                                                                                           
Email: ir@orexo.com 

Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00                                                                                           
Email: ir@orexo.com         

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 september 2020, kl 11.00 CET.