Zubsolv® lanserad i EU vilket resulterar i en delmålsbetalning på EUR 3 miljoner till Orexo

Uppsala, 18 juni, 2018 – Orexo AB (publ) meddelar idag att partnern Mundipharma påbörjat lanseringen av Zubsolv (buprenorfin och naloxon, sublingual tablett), för användning av behandling av opioidberoende, i EU. Lanseringen resulterar i en delmålsbetalning på EUR 3 miljoner (cirka SEK 30,6 miljoner) från Mundipharma.

Uppskattningsvis finns cirka 1,3 miljoner högriskanvändare av opioider i Europa. Även om uppskattningarna varierar signifikant, använder majoriteten av dessa heroin. 

 ”Att ta steget ut i Europa är ännu en viktig milstolpe för Orexo. Opioidberoende är ett allvarligt hälsoproblem i Europa och det finns behov av nya och innovativa behandlingsalternativ. Zubsolv kommer bli en prisvärd och användarvänlig behandling och den första i Europa som finns tillgänglig i upp till sex olika dosstyrkor, vilket öppnar upp för individanpassad dosering med potentiellt färre tabletter jämfört med existerande behandlingar”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB. 

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef                     Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv® i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Om Zubsolv
Zubsolv (buprenorfin och naloxon, sublingual tablett) är licensierad i USA och EU för behandling av opioidberoende och används som del av en omfattande behandlingsplan utöver rådgivning och psykologiskt stöd. Godkännande för försäljning inom EU erhölls under Q4 2017 efter att bioekvivalens, jämfört med referensprodukten Suboxone (bubrenorfin och naloxon), påvisats i klinisk studie och registreringsansökan lämnats in hos EMA.

Zubsolvs säkerhetsprofil är likvärdig andra buprenorfin/naloxon behandlingar; de vanligast förekommande biverkningarna omfattar sömnlöshet, huvudvärk, förstoppning, illamående, svettningar och abstinenssymptom.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni, 2018, kl 8.00 CET.