Orexo tecknar licensavtal som ger Mundipharma globala rättigheter till Zubsolv® utanför USA

Uppsala, 30 juni, 2016 - Orexo AB (publ) meddelar idag att ett avtal är tecknat som ger Mundipharmas nätverk av oberoende närstående bolag exklusiva globala rättigheter (exkl USA) till Zubsolv® (buprenorfin och naloxon) sublingual tablett (CIII) för behandling av opiatberoende. Enligt avtalet erhåller Orexo en förskottsbetalning på 7 miljoner EUR. Därutöver erhålls delmålsersättningar kopplade till marknadsgodkännanden och att förutbestämda kommersiella mål uppnås, samt royalty på upp till låga tvåsiffriga procentsatser på framtida nettoförsäljning. Orexo kommer dessutom erhålla ersättning för kostnader specifikt relaterade till att förbereda Zubsolv för marknader utanför USA.

Lanseringen av Zubsolv utanför USA kommer också leda till ökade produktionsvolymer vilket över tid förväntas öka Orexos bruttomarginal betydligt.

Zubsolv är godkänt i USA för behandling av opiatberoende och används som en del av en heltäckande behandlingsplan där även rådgivning och psykosocialt stöd ingår. En ansökan om godkännande väntas bli inlämnad till EMA (European Medicine Agency) efter slutförandet av en registreringsgrundande bioekvivalensstudie där Zubsolv jämförs mot Suboxone® tablett (buprenorfin och naloxon). Dessutom planeras ansökningar till andra marknader med undantag för USA. Utanför USA lider cirka 20 miljoner människor av opiatberoende1. Det nya partnerskapet bygger på ambitionen att erbjuda patienter och läkare ett bredare urval av behandlingar mot beroende.

”Jag är mycket nöjd med att Zubsolv snart får en större global spridning. Mundipharma har visat ett starkt engagemang för att bli ledande i behandling av opiatberoende och jag är stolt över att de valt att kommersialisera Zubsolv. Jag ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap som förhoppningsvis kommer att göra ett nytt behandlingsalternativ för opiatberoende tillgängligt även utanför USA. Tillsammans med den förväntade ökningen i år av läkarnas förskrivningsrättigheter i USA och en spännande pipeline av projekt som vi ännu inte kommunicerat så kommer det här viktiga kommersiella samarbetet tillföra värde till vår verksamhet”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef i Orexo AB.

”Vi är mycket entusiastiska inför detta nya samarbete och möjligheten att realisera den potential som Zubsolv har att hjälpa patienter och sjukvårdspersonal att hantera opiatberoende med en kombinationsprodukt avsedd att förhindra missbruk. Vi delar de förhoppningar och farhågor som patienter och deras familjer har när de kämpar mot opiatberoende. Vår ambition är att ge människor bästa möjliga chans att klara sina utmaningar inom detta område där behoven är stora och inte tillgodosedda”, säger Antony Mattessich, VD och koncernchef, Mundipharma International Limited.

För mer information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Henrik Juuel,   vVD och CFO
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

För mer information om Orexo vänligen se www.orexo.se

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016, klockan 08:00 CET.

1 World Drug Report 2015 (United Nations Office on Drugs and Crime)