Orexo erhåller 5 MGBP som delmålsersättning för Abstral® i Europa och redovisar en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av OX-MPI om 62 MSEK

Uppsala den 11 december 2015 – Orexo AB (publ) meddelade idag att den årliga försäljningen av Abstral i Europa har under 2015 nått 67,5 MEUR, vilket genererar en delmålsersättning på 5 MGBP (cirka 63,8 MSEK) till Orexo AB (”Orexo”) från den kommersiella partnern i Europa, ProStrakan Group plc (”ProStrakan”).

Enligt avtalet med ProStrakan från juni 2012 gällande Abstral i Europa, erhåller Orexo en fast och ovillkorad royalty på 55 MGBP, en rörlig royalty på årlig försäljning som överstiger 42,5 MEUR och delmålsbetalningar på upp till 10 MGBP. Med den aviserade delmålsersättningen på 5 MGBP har Orexo tjänat in alla delmålsersättningar i avtalet med ProStrakan för den europeiska marknaden.

Orexo har vidare beslutat att göra en ej kassaflödespåverkande nedskrivning om 62 MSEK av tillgången OX-MPI. Orexo anser fortfarande att OX-MPI är en attraktiv tillgång och kommer att fortsätta dialogen med potentiella partners, men som en del av den årliga prövningen av värdet har beslutet tagits att helt skriva ned värdet på tillgången.

Den redovisningsmässiga effekten av båda händelserna kommer att synas under fjärde kvartalet 2015.
 
”Jag är nöjd att se att vår partner ProStrakan fortsätter sin framgångsrika försäljning av Abstral i Europa. Abstrals utveckling i Europa är ett tydligt bevis på att patienter och läkare föredrar de egenskaper som Orexos sublinguala produkter erbjuder och prestationen möjliggör för Orexo att fortsätta investera i kommersialiseringen av Zubsolv® och i utvecklingen av potentiella nya beredningsplattformar”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef på Orexo AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 070-350 78 88, E-post: ir@orexo.com

Henrik Juuel, EVP/Chief Financial Officer
Tel: 072-220 94 77, E-post: ir@orexo.com

Om Abstral®
Abstral är den ledande snabbverkande fentanylprodukten i EU avsedd för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Abstral baseras på Orexos egna sublinguala (under tungan) drug delivery-teknologi. Efter produktutvecklingen utlicensierades Abstral till Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. och deras europeiska dotterbolag ProStrakan Group plc, som fortsatt har rättigheterna i respektive Japan och EU, medan Sentynl Therapeutics Inc. har rättigheterna i USA.

Om OX-MPI
Målsättningen med projektet är att utveckla produkter baserade på specifik hämning av bildandet av prostaglandin E2 (PGE2) vid olika sjukdomstillstånd. Sedan 2005 har Boehringer Ingelheim varit ansvarig för all forskning och utveckling av OX-MPI. Den 6 augusti 2014 meddelade Orexo att Boehringer Ingelheim hade beslutat att returnera projektet till Orexo. Projektet, och det immateriella värdet om 62 MSEK, har sitt ursprung från förvärvet av Biolipox.

Om Zubsolv®
Zubsolv (buprenorfin/naloxon) sublingual (under tungan) tablett (CIII) är godkänd i USA för behandling av patienter som lider av opiatberoende och ska användas som en del av en fullständig behandling innehållande rådgivning och psykosocialt stöd.
För mer information om Zubsolv, besök www.zubsolv.com  
För mer information om opiatberoende, besök www.outthemonster.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala. www.orexo.se och www.orexo.com

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2015, kl 08.00.