Orexo ingår kommersiellt partnerskap med Publicis Touchpoint Solutions för lanseringen av Zubsolv™ i USA

Telefonkonferens den 1 juli kl 15:00

Uppsala, 1 juli 2013 – Orexo AB meddelar idag att bolaget har ingått kommersiellt partnerskap med Publicis Touchpoint Solutions för lansering av Zubsolv™ på den amerikanska marknaden. Förberedelserna för den kommersiella lanseringen i september 2013, inleds omedelbart inför ett förväntat godkännande från FDA i början av juli 2013.

Enligt avtalet behåller Orexo det övergripande ansvaret för lanseringen och rättigheterna till Zubsolv på den amerikanska marknaden och kommer att konsolidera alla produktens intäkter i dotterbolaget Orexo US Inc. Publicis Touchpoint Solutions kommer att ansvara för att genomföra alla försäljningsaktiviteter genom dedikerade säljare och medicinskt stöd för sjukvårdspersonal genom ett team av medicinska rådgivare.

Partnerskapets struktur säkerställer starka incitament för att maximera potentialen av Zubsolv både för Orexo och för Publicis Touchpoint Solutions. Som en del av överens-kommelsen delar bolagen på investeringen och vinsten av kommersialiseringen av Zubsolv. Efter att Publicis Touchpoint Solutions har fått tillbaka sin investering med en avtalad avkastning, som utbetalas när Zubsolv nått lönsamhet, kommer de att få en ensiffrig andel av vinsten till och med slutet av samarbetet. Partnerskapet bygger på ett avtal på tre och ett halvt år som löper fram till december 2016.

”Att valet av samarbetspartner föll på Publicis Touchpoint Solutions är resultatet av en sex månaders omfattande analys- och förhandlingsprocess. Publicis Touchpoint Solutions är en stark partner med mycket engagerade ledare som har relevant erfarenhet från liknande produktlanseringar, kunskap om den amerikanska marknaden för opiatberoende och med en väletablerad infrastruktur”, berättar Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.

Publicis Touchpoint Solutions är en ledande outsourcingpartner inom life science-industrin i USA som erbjuder helhetslösningar för försäljning. Företaget har bland sina kunder ett flertal av de mest framgångsrika läkemedelsföretagen i USA.

"Publicis Touchpoint Solutions är en optimal partner som kan hjälpa oss att genomföra kommersialiseringen av Zubsolv, medan vi fortsatt behåller kontrollen över produkten. Jag är imponerad av den kompetens och de insikter som Publicis Touchpoint Solutions har visat angående den amerikanska marknaden i de många diskussioner som vi har fört. Investeringsbeslutet avseende lanseringen av Zubsolv speglar deras stora engagemang för produkten", fortsätter Nikolaj Sørensen. Han tillägger: "Genom detta innovativa partnerskap har Orexo begränsat sin finansiella risk vid lanseringen av Zubsolv, samtidigt som vi har fått en partner som är dedikerad och mycket motiverad."

"Publicis Touchpoint Solutions ser fram emot att tillsammans med Orexo framgångsrikt kommersialisera Zubsolv i USA. Den strategiska plan som Orexo har utvecklat för Zubsolv, inklusive kliniska program för att dokumentera användningen av denna nya behandling för opiatberoende, har lagt grunden för en lyckad lansering. Vår satsning tillsammans med Orexo bygger på våra gemensamma styrkor och engagemang, vilket i kombination med Zubsolvs marknadspotential och egenskaper, är en stark bas för framtida kommersiell framgång", säger Rick Keefer, VD och koncernchef för Publicis Touchpoint Solutions.

Telefonkonferens
VD för Orexo AB Nikolaj Sørensen presenterar, tillsammans med VD för Orexo US Inc. Robert deLuca, bakgrunden till avtalet med Publicis Touchpoint Solutions vid en telefonkonferens kl 15.00 idag.

För att delta i telefonkonferensen, ring in på: 08-50556477 (SE), +442033645372 (UK) eller +18557161589 (USA).
Presentationen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan samt under följande länk: http://media.fronto.com/cloud/orexo/130701/.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88, e-post: nikolaj.sorensen@orexo.com

Om Zubsolv™
Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon som baseras på Orexos breda kunskap inom sublingual teknologi. Zubsolv är avsedd för daglig behandling av opiatberoende. Förberedelserna för den kommersiella lanseringen i september 2013, inleds omedelbart inför ett förväntat godkännande från FDA i början av juli 2013. Genom tillämpningen av egna teknologier, har Orexo ökat biotillgängligheten av den aktiva substansen, uppnått snabbare sönderfallstid, minskat tablettstorleken och förbättrat smaken. Jämförande acceptansstudier visade att 9 av 10 försökspersoner föredrog Zubsolv framför den marknadsledande Suboxone-filmen för daglig behandling. Zubsolv har potential att bli den ledande produkten på en marknad värd 1,5 miljarder dollar och med mer än fem miljoner opiatberoende patienter. Majoriteten av patienterna får idag inte adekvat behandling. Marknadspotentialen för Zubsolv bedöms motsvara en årsförsäljning på över
500 miljoner dollar.

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformulerings-området och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos cirka 90 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen
och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Om Publicis Touchpoint Solutions, Inc
Publicis Touchpoint Solutions utvecklar och implementerar kundanpassade försäljningslösningar för life science. Bolaget tillhandahåller dessutom tjänster för medicinsk information. Publicis Touchpoint Solutions kompetens omfattar alla former för försäljning och relaterade tjänster, multimediapresentationer av produkter, certifierade medicinska utbildningar och medicinsk rådgivning. Tjänsterna omfattar ett brett utbud av lösningar för alla försäljningskanaler så som rekrytering, utbildning, performance management, drift, data/analyser och uppföljning. Publicis Touchpoint Solutions erbjuder den personliga kontakten för att nå ut med rätt budskap i rätt tid och genom rätt kanal för att uppnå maximal effekt. Publicis Touchpoint Solutions ingår i koncernen Publicis Healthcare Communications Group (PublicisHealthcare.com).
Webbplats:  www.TouchpointSolutions.com

Twitter:      http://twitter.com/pTouchpoint

LinkedIn:    http://linkd.in/pTouchpoint  

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2013, kl 09.30.