Orexo säljer Abstral® i USA till Galena Biopharma, Inc.

Telefonkonferens den 18 mars kl 13.00

Uppsala, den 18 mars 2013 - Orexo AB tillkännager idag att de har sålt Abstral®i USA till Galena Biopharma, Inc. (NASDAQ: GALE). Enligt avtalet kommer Orexo initialt att erhålla 10 miljoner USD och inom tolv månader ytterligare 5 miljoner USD. Dessutom utgår låga tvåsiffriga royalties och betalningar vid uppnådda delmål baserat på förutbestämda försäljningsnivåer.

Galena Biopharma är ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa, riktade onkologibehandlingar inom avancerad cancervård. Abstral är en ny, snabbt sönderfallande och snabbverkande sublingual (under tungan) tablett innehållande fentanyl – en väletablerad opiat vid behandling av genombrottssmärta.

Abstral är den marknadsledande snabbverkande fentanylprodukten i Europa med en omsättning på 54 miljoner USD under 2012, med en stabil tillväxt som uppgick till 42 procent under sista kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Under andra halvan av 2012 uppgick Abstrals marknadsandel på de viktigaste europeiska marknaderna till 29 procent. Abstral marknadsförs av Paladin Labs i Kanada och har registrerats för godkännande i Japan av Kyowa Hakko Kirin Co Ltd.

2011 godkändes Abstral av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. I juni 2012 meddelade Orexo att bolaget hade förvärvat de amerikanska rättigheterna för produkten av ProStrakan Group plc, som en del av en omstrukturering av de globala rättigheterna för Abstral. Efter genomförandet av dagens transaktion har Orexo säkrat över 700 miljoner kronor (110 miljoner USD) i nettobetalningar och ytterligare delmåls- och royaltybetalningar, som ett resultat av den nu genomförda globala omstruktureringen av Abstral.

Under de senaste 5 månaderna har Orexo utvärderat den optimala vägen framåt för Abstral i USA. Den amerikanska marknaden för snabbverkande fentanylprodukter uppgick 2012 till 400 miljoner USD. Baserat på Abstrals fortsatta framgångar i Europa, ville Orexo försäkra sig om att ha ett kommersiellt team som kunde skapa en liknande succé i USA. För att uppnå detta, måste Abstral kommersialiseras av en dedikerad partner med kännedom om den amerikanska läkemedelsmarknaden för behandling av cancer och smärta. Marknadsundersökningar på onkologiska centra över hela USA har dokumenterat att det finns ett stort behov av förbättrad behandling av genombrottssmärta vid cancer.

“Med Galena Biopharma har Orexo hittat en mycket engagerad partner för Abstral i USA som är väl positionerad att realisera produktens betydande potential på denna marknad. Jag är imponerad av kompetensen, erfarenheten och engagemanget för Abstral från Galena Biopharmas ledning”, konstaterar Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB. ”Med detta avtal har vi ytterligare stärkt vår finansiella kapacitet för att säkerställa en optimal lansering av Zubsolv i USA, vilket är Orexos primära fokus under 2013.”

“Orexo har en ledande ställning inom utveckling och kommersialisering av nya formuleringsteknologier, särskilt sublinguala formuleringar", säger Mark J. Ahn, Ph.D., VD och koncernchef för Galena Biopharma. Förvärvet av Abstral i USA diversifierar och stärker vår portfölj. Genom att vi nu får en FDA-godkänd produkt, kommer Abstral att bli hörnstenen i vår kommersialiseringsstrategi. Galenas lansering av Abstral kommer att bygga relationer med framtida förskrivare av NeuVax™, som för närvarande befinner sig i global fas III inom kliniska prövningar för nod positiva HER2 IHC 1 + / 2 + bröstcancerpatienter. Onkologer, som behandlar tumörer och till dessa relaterad smärta, ordinerar främst snabbverkande fentanyl för långt framskriden bröstcancer och andra tumörtyper. Detta utgör majoriteten av den totala förskrivningen."

I transaktionen var Guggenheim Securities finansiell rådgivare och Dechert LLP legal rådgivare till Orexo.

Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen presenterar bakgrunden till avtalet med Galena Biopharma vid en telefonkonferens kl 13.00 idag. Audiocastet kommer att finnas tillgängligt via länk och på hemsidan.
Internet: http://livecast.wehay.com/playontv/130318/orexo/
Telefon: 020-3003 2666 - Standard International Access; 020-089 6377 – Stockholm (avgiftsfritt); 0808-109 0700 - Storbritannien (avgiftsfritt); +1 866 966 5335 - USA (avgiftsfritt)

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88, e-post: nikolaj.sorensen@orexo.com

Om Abstral
Abstral är en ny snabbt sönderfallande sublingual (under tungan) tablett innehållande fentanyl. Den väletablerade produkten är godkänd för behandling av genombrottssmärta hos patienter som behandlas med opioidanalgetika för underliggande kronisk cancersmärta. Abstral godkänd i EU, USA and Kanada.

Om Orexo
Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos ca 90 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Om Galena Biopharma
Galena Biopharma, Inc. (NASDAQ: GALE) är ett bioteknikföretag med huvudkontor i Portland, Oregon, som utvecklar innovativa, riktade onkologibehandlingar inom avancerad cancervård. Mer information om Galena Biopharma Inc finns på www.galenabiopharma.com.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2013, kl 08.00.