Eventets namn Redeye Life Science Day
Datum 2019-11-19
Presentations tid 08:55
Adress ROOTS @ Downtown Camper by Scandic, Drottninggatan 28, Stockholm
Presentatör från Orexo Nikolaj Sörensen, CEO
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -