Eventets namn ProHearings Stockholm
Datum 2019-10-25
Presentations tid 09:10
Adress Engelbrektsplan 1, Stockholm
Presentatör från Orexo CEO Nikolaj Sorensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Bolagspresentation med fokus på den senaste utvecklingen i kv 3. För tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk www.prohearings.com