Eventets namn Pareto Securities Health Care Conference
Datum 2019-09-05
Presentations tid 10:00 CET
Adress GT30 Grev Ture, Grev Turegatan 30, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -