Event:

Årsstämma 2022

Datum:

21 april, 2022

Övrigt:

Aktieägare som vill att ett särskilt ärende ska behandlas under årsstämman ska skicka in ett sådant förslag till ir@orexo.com för e-post och Rapsgatan 7E, Uppsala för fysiskt brev (ämne ”Årsstämma” för e-post respektive brev) senast den 10 mars 2022.

För detaljerad information och tillgång till bl a fullmakt, röstinstruktioner & förslag vänligen gå till sidan för bolagsstyrning https://orexo.se/om-oss/bolagsstyrning/ och se under fliken Årsstämma längre ned på samma sida.

Kontakt:

ir@orexo.com