Eventets namn Årsstämma 2018
Datum 11 april 2019
Tidpunkt  16:00 CET
Plats Orexo,Virdingsallé 32A
Presentationens inriktning  Årsstämma
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -