Eventets namn ABGSC Introduce Days
Datum 2019-09-02
Presentations tid 09:00
Adress Haymarket by Scandic, Hötorget 13–15, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -