Orexo har en stark historik av att utveckla nya produkter som blivit godkända på marknader över hela världen. För att säkerställa ett fortsatt tillflöde av nya förbättrade läkemedel har utvecklingsarbetet på FoU avdelningen i Uppsala intensifierats. Att fylla ett viktigt behov bland sjukvårdspersonal och patienter är nyckeln i arbetet med att ta fram nya innovativa produkter för behandling av opioidmissbruk och beroende i alla faser.

För att följa produkternas/projektens samtliga utvecklingsfaser vänligen använd scroll funktionen längst ned i bilden. För att läsa om varje enskilt projekt, vänligen gå till huvudmenyn Pipeline och dess undermeny.